Start Kontakt

Zajęcia odbywają się w zależności od tego jak życzy sobie grupa uczestnicząca na danym kursie. Z doświadczenia wiem, że do spotkań dochodzi średnio 3-4 razy w tygodniu, w dni powszednie w godzinach popołudniowych, natomiast w weekendy najczęściej do południa. Wielokrotnie prowadzę zajęcia do południa w dni powszednie, ale z reguły są to zajęcia indywidualne, bowiem grupie osób rzadko pasują godziny przedpopołudniowe poza weekendem. Termin jest uzgadniany z uczestnikami danego szkolenia i umawiany z reguły lekcji na lekcję.